Mẹo vặt và phím tắt cho BlackBerry

Đăng bởi worldphone vào lúc 03/02/2017

Cùng worldphone.vn học cách áp dụng các mẹo vặt và phím tắt cho chiếc smartphone BlackBerry (lưu ý: có một số ứng dụng không hỗ trợ cho các dòng BB cổ) của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách chọn các ứng dụng dưới đây:

• Tìm kiếm
• Đính kèm
• Trình duyệt
• Camera
• Media player
• Bản đồ BB
• Lịch
• Cơ bản về BB
• Thoại
• Nhắn tin
• Soạn thảo

Tìm kiếm:
– Tìm kiếm số liên lạc trong danh bạ: Gõ tên người cần liên lạc hoặc một số ký tự đầu của tên, kèm theo dầu cách.
– Tìm kiếm ký tự lưu trong tin nhắn hoặc bộ nhớ: Nhấn phím S
– Tìm kiếm ký tự trong file đính kèm hoặc trang web: Nhấn phím F
– Tìm kiếm ký tự trong file trình chiếu đính kèm: Thực hiện việc truy cập file thuyết trình bằng dạng ký tự hoặc ký tự kèm slide. Nhấn phím F

File đính kèm:
Những mẹo vặt phổ biến:
– Tìm kiếm ký tự trong file đính kèm: Nhấn phím F
– Di chuyển tới vị trí cuối cùng của con trỏ sau khi đóng hoặc mở lại một file đính kèm: Nhấn phím G

File đính kèm là bảng tính:
– Di chuyển tới một ô trong bảng: Nhấn phím G
– Xem nội dung của một trong bảng: Nhấn phím trống (Space)
– Chuyển bảng tính: Nhấn phím V
– Đánh dấu một bảng tính: Nhấn phím Enter
– Xem các cột hoặc hàng ẩn: Nhấn phím H

File đính kèm là dạng trình chiếu:
– Di chuyển giữa các file trình chiếu: Nhấn phím M
– Chuyển tới slide kế tiếp: Nhấn phím N
– Chuyển tới slide trước: Nhấn phím P
– Chuyển tới vị trí con trỏ cuối cùng sau khi đóng và mở lại file trình chiếu đính kèm: Thực hiện việc truy cập file thuyết trình bằng dạng ký tự hoặc ký tự kèm slide. Nhấn phím G

Trình duyệt:
Các mẹo vặt thông dụng:
– Chèn dấu chấm “.” Vào hộp thoại Go To: Nhấn phím trống Space
– Chèn dấu gạch chéo “/” vào hộp thoại Go To: Nhấn đồng thời phím Shift và phím trống Space
– Mở tùy chọn trong trình duyệt: Trong trình duyệt, nhấn phím O
– Dừng việc tải web: Nhấn phím Escape
– Giấu trình duyệt: Nhấn phím D
– Đóng trình duyệt: Nhấn giữ phím Escape

Trong một trang web:
– Di chuyển tới một trang web cụ thể: Nhấn phím G
– Trở về trang chủ: Nhấn phím H
– Mở danh sách đánh dấu: Nhấn phím K
– Thêm một mục đánh dấu: Nhấn phím A
– Xem danh sách các trang web mới truy cập gần đây: Nhấn phím I
– Refresh một trang web: Nhấn phím R
– Xem địa chỉ một liên kết: Đánh dấu liên kết, nhấn phím L
– Xem địa chỉ một trang web: Nhấn phím P
– Lưu một trang web trong một danh sách tin nhắn: Nhấn phím S
– Truy cập vào một đường dẫn đã được đánh dấu: Nhấn phím Enter
– Giấu tiêu đề: Nhấn phím U
– Xem lại tiêu đề: Nhấn phím U
– Xem bản thu nhỏ của một trang web: Nhấn phím X. Quay trở lại trạng thái thông thường: Nhấn phím bất kỳ

Di chuyển trong một trang web:
– Di chuyển lên trên màn hình: Nhấn giữ phím Shift + phím trống Space
– Di chuyển xuống dưới màn hình: Nhấn phím Space
– Di chuyển lên trên đầu một trang web: Nhấn phím T
– Di chuyển xuống dưới cùng một trang web: Nhấn phím B

Camera:
– Chụp hình: Nhấn phím tiện ích bên phải
– Zoom gần vật thể: Nhấn phím tăng volume
– Zoom ra xa vật thể: Nhấn phím giảm volume
– Thay đổi chế độ đèn flash cho bức ảnh: Nhấn phím trống Space
– Thay đổi kích thước của kính ngắm: Nhấn giữ phím biểu tượng

Media Player:
– Dừng hoặc tiếp tục chơi nhạc hoặc video: Nhấn phím tắt tiếng
– Bật bài hát tiếp theo trong danh sách phân loại: Nhấn phím N
– Bật bài hát trước trong danh sách phân loại: Nhấn phím P
– Xoay chiều một bức ảnh: Nhấn phím R
– Zoom gần một bức ảnh: Nhấn phím I
– Zoom ra xa một bức ảnh: Nhấn phím O
– Trở về kích thước ảnh ban đầu: Nhấn phím W

Bản đồ BlackBerry:
– Phóng to trên bản đồ: Nhấn phím I
– Thu nhỏ trên bản đồ: Nhấn phím O
– Xem hoặc giấu thông tin trạng thái bên trên bản đồ: Nhấn phím U
– Xem hoặc giấu thông tin hiệu chỉnh bên dưới bản đồ: Nhấn phím trống Space
– Di chuyển tới hướng tuyến tiếp theo: Nhấn phím N
– Di chuyển tới hướng tuyến trước: Nhấn phím P

Lịch:
Chú ý: Đặt No cho phần “Enable Quick Entry” trong tùy chọn lịch khi áp dụng những mẹo vặt này để làm việc trong mục xem theo ngày Day view.
– Đặt lịch hẹn: Nhấn phím C
– Thay đổi chương trình: Nhấn phím D
– Thay đổi mục xem theo ngày Day view: Nhấn phím D
– Thay đổi mục xem theo tuần Week view: Nhấn phím W
– Thay đổi mục xem theo tháng Month view: Nhấn phím M
– Di chuyển tới ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo: Nhấn phím trống Space
– Di chuyển tới ngày, tuần hoặc tháng trước đó: Nhấn phím Shift và Space
– Di chuyển tới ngày hiện thời: Nhấn phím T
– Di chuyển tới một ngày nhất định: Nhấn phím G

Cơ bản về BlackBerry:
– Di chuyển con trỏ: Di chuyển quả cầu đánh dấu
– Thoát khỏi một màn hình hay quay lại một trang web trong trình duyệt: Nhấn phím Escape
– Di chuyển tới một danh sách các mục chọn hoặc trình đơn danh mục: Gõ chữ đầu tiên của mục chọn
– Chọn hoặc bỏ một lựa chọn: Nhấn phím Space
– Xem những trị sô sẵn có trong một trường: Nhấn phím Alt
– Chuyển ứng dụng: Nhấn giữ phím Alt và chọn ứng dụng rồi thả phím Alt
– Trở về màn hình ngoài: Nhấn phím End
– Xóa một mục đã được đánh dấu: Nhấn phím BackSpace hoặc Delete

Thoại:
– Nhận cuộc gọi: Nhấn phím Send
– Chèn ký tự “+” vào một số điện thoại: Nhấn giữ phím O
– Thêm phần đuôi mở rộng cho một số điện thoại: Nhấn phím Alt và phím X rồi gõ số ở phần đuôi mở rộng
– Gán quay số nhanh trên một phím nào đó: Trên màn hình ngoài hoặc màn hình thoại, nhấn giữ phím đó
– Bật hoặc tắt loa trong khi gọi: Nhấn phím Speakerphone
– Gõ một chữ trong trường số phone: Nhấn phím Alt và chữ đó
– Kiểm tra thư thoại: Giữ phím 1
– Di chuyển lên trên đầu của màn hình thoại: Nhấn phím Space
– Xem số gọi đi cuối cùng: Nhấn phím Space và Enter. Nhấn phím Send để gọi số đó.
– Xem danh bạ trên màn hình thoại: Nhấn giữ phím Send

Nhắn tin: 
Trong một tin nhắn:
– Trả lời một tin nhắn: Nhấn phím R
– Trả lời tất cả tin nhắn: Nhấn phím L
– Chuyển một tin nhắn: Nhấn phím F
– Sắp xếp email đã được đánh dấu: Nhấn phím I
– Xem địa chỉ email của 1 liên lạc: Trong tin nhắn, đánh dấu liên lạc nhấn phím Q. Để xem lại tên hiển thị, nhấn phím Q

Trong một danh sách tin nhắn:
– Mở một tin nhắn đã được đánh dấu: Nhấn phím Enter
– Soạn tin nhắn từ một danh sách tin nhắn: Nhấn phím C
– Đánh dấu một tin nhắn là đã mở hoặc chưa mở: Nhấn phím Alt và I
– Xem tin nhắn đã gửi: Nhấn phím Alt và O
– Xem thư thoại: Nhấn phím Alt và V
– Xem tin nhắn dạng ký tự: Nhấn Alt và P
– Xem lại tất cả các tin nhắn của bạn: Nhấn phím Escape

Di chuyển trong danh sách tin nhắn:
– Di chuyển lên trên màn hình: Nhấn phím Shift và Space
– Di chuyển xuống dưới màn hình: Nhấn phím Space
– Di chuyển lên đầu danh sách tin nhắn: Nhấn phím T
– Di chuyển xuống cuối danh sách tin nhắn: Nhấn phím B
– Di chuyển tới ngày kế tiếp: Nhấn phím N
– Di chuyển tới ngày trước: Nhấn phím P
– Di chuyển tới tin nhắn chưa mở kế tiếp: Nhấn phím U
– Di chuyển tới tin nhắn có liên quan kế tiếp: Nhấn phím J
– Di chuyển tới tin nhắn có liên quan trước: Nhấn phím K

Soạn thảo:
– Chèn khoảng trống: Nhấn phím Space 2 lần, chữ cái kế tiếp sẽ được viết hoa
– Viết hoa một chữ cái: Giữ phím chữ đó cho tới khi chữ hoa xuất hiện
– Gõ chữ cái luân phiên trên một phím: Giữ phím Alt và phím chữ cái
– Gõ chữ phiên âm hoặc ký tự đặc biệt: Giữ phím chữ cái và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái hoặc phải (Ví dụ để gõ chữ ü, bạn giữ phím chữ cái U và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái cho tới khi chữ ü xuất hiện). Thả phím chữ cái khi chữ phiên âm hoặc ký tự đặc biệt xuất hiện.
– Gõ số trong trường số: Nhấn phím số
– Gõ số trong trường mật mã: Giữ phím Alt và nhấn phím số
– Bật NUM lock: Nhấn giữ Alt và phím Left Shift
– Bật CAP lock: Nhấn giữ Alt và phím Right Shift
– Tắt NUM lock hoặc CAP lock: Nhấn phím Shift
– Chuyển bộ gõ ngôn ngữ: Trên màn hình ngôn ngữ, đặt Yes cho mục “Input language shortcut” và giữ phím Alt rồi nhấn Enter. Đánh dấu ngôn ngữ rồi thả phím Alt.
– Chèn khoảng trống hoặc ký tự @ vào địa chỉ email: Nhấn phím Space
– Gõ một biểu tượng: Nhấn phím Symbol và gõ chữ cái hiện bên dưới biểu tượng đó
– Đánh dấu một hàng chữ: Nhấn phím Shift và di chuyển quả cầu đánh dấu
– Đánh dấu từng chữ cái một: Giữ phím Shift và di chuyển quả cầu đánh dấu sang trái hoặc phải
– Hủy đánh dấu chữ: Nhấn phím Escape
– Cắt chữ đã đánh dấu khi soạn thảo: Nhấn phím Shift kèm phím BackSpace/Delete
– Copy chữ đã đánh dấu khi soạn thảo: Nhấn phím Shift và ấn vào quả cầu đánh dấu.

Nguồn: handheld

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

WORLDPHONE.VN
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn