GÓC‌ ‌GIẢI‌ ‌ĐÁP:‌ ‌MẠNG‌ ‌5G‌ ‌CÓ‌ ‌THỂ‌ ‌NHANH‌ ‌TỚI‌ ‌MỨC‌ ‌NÀO?‌ ‌

Đăng bởi Tâm Anh vào lúc 10/05/2020

 ‌

GÓC‌ ‌GIẢI‌ ‌ĐÁP:‌ ‌MẠNG‌ ‌5G‌ ‌CÓ‌ ‌THỂ‌ ‌NHANH‌ ‌TỚI‌ ‌MỨC‌ ‌NÀO?‌ ‌

Trong‌ ‌cuộc‌ ‌đua‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌di‌ ‌động,‌ ‌cái‌ ‌tên‌ ‌5G‌ ‌đang‌ ‌dẫn‌ ‌đầu‌ ‌hiện‌ ‌tượng‌ ‌và‌ ‌là‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌săn‌ ‌đón‌ ‌của‌ ‌hàng‌ ‌loạt‌ ‌các‌ ‌ông‌ ‌lớn‌ ‌như‌ ‌Intel,‌ ‌Qualcomm‌ ‌hay‌ ‌Apple.‌ ‌Hãy‌ ‌cùng‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌đôi‌ ‌điều‌ ‌về‌ ‌mạng‌ ‌5G‌ ‌đình‌ ‌đám‌ ‌này‌ ‌nhé!‌ ‌

 ‌

1.Mạng‌ ‌5G‌ ‌là‌ ‌gì?‌ ‌ ‌

5G‌ ‌là‌ ‌viết‌ ‌tắt‌ ‌của‌ ‌5th‌ ‌Generation,‌ ‌hay‌ ‌còn‌ ‌được‌ ‌gọi‌ ‌là‌ ‌thế‌ ‌hệ‌ ‌thứ‌ ‌5‌ ‌của‌ ‌mạng‌ ‌di‌ ‌động.‌ ‌Nó‌ ‌sẽ‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌trong‌ ‌băng‌ ‌tần‌ ‌bước‌ ‌sóng‌ ‌milimet‌ ‌-‌ ‌ở‌ ‌giữa‌ ‌30‌ ‌GHz‌ ‌và‌ ‌300‌ ‌GHz.‌ ‌Theo‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌được‌ ‌tuyên‌ ‌bố,‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌5G‌ ‌sẽ‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌các‌ ‌trạm‌ ‌HAPS‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌như‌ ‌các‌ ‌vệ‌ ‌tinh‌ ‌tại‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌cố‌ ‌định‌ ‌ở‌ ‌độ‌ ‌cao‌ ‌cách‌ ‌mặt‌ ‌đất‌ ‌khoảng‌ ‌17-22km‌ ‌thay‌ ‌vì‌ ‌các‌ ‌trạm‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌trên‌ ‌mặt‌ ‌đất‌ ‌đang‌ ‌được‌ ‌khai‌ ‌thác‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌cho‌ ‌mạng‌ ‌2G,‌ ‌3G‌ ‌và‌ ‌4G.‌ ‌ ‌Nhờ‌ ‌vào‌ ‌đặc‌ ‌điểm‌ ‌này‌ ‌mà‌ ‌tín‌ ‌hiệu‌ ‌từ‌ ‌5G‌ ‌sẽ‌ ‌ít‌ ‌bị‌ ‌cản‌ ‌trở‌ ‌bởi‌ ‌các‌ ‌kiến‌ ‌trúc‌ ‌cao‌ ‌tầng.‌ ‌Những‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌liên‌ ‌quan‌ ‌đến‌ ‌khai‌ ‌thác‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌phủ‌ ‌sóng‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌dễ‌ ‌dàng.‌ ‌Ngay‌ ‌cả‌ ‌các‌ ‌trạm‌ ‌phát‌ ‌sóng‌ ‌trên‌ ‌đất‌ ‌liền‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌phủ‌ ‌sóng‌ ‌thì‌ ‌cũng‌ ‌bắt‌ ‌được‌ ‌mạng‌ ‌5G‌ ‌với‌ ‌trạm‌ ‌HAPS.‌ ‌

5G - thế hệ thứ 5 của mạng di động với những cải tiến vượt bậc

5G - thế hệ thứ 5 của mạng di động với những cải tiến vượt bậc

Ngoài‌ ‌ra‌ ‌mạng‌ ‌5G‌ ‌còn‌ ‌giúp‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌hiệu‌ ‌điện‌ ‌năng‌ ‌tốt‌ ‌hơn‌ ‌với‌ ‌tốc‌ ‌độ‌ ‌cao‌ ‌hơn,‌ ‌giảm‌ ‌tới‌ ‌ 90%‌ ‌lượng‌ ‌điện‌ ‌năng‌ ‌tiêu‌ ‌hao‌ ‌cho‌ ‌việc‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌mạng‌ ‌và‌ ‌tăng‌ ‌tuối‌ ‌thọ‌ ‌pin‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌điện‌ ‌tử‌ ‌lên‌ ‌tới‌ ‌10‌ ‌năm.‌ ‌

 ‌

2.Mạng‌ ‌5G‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌mạnh‌ ‌cỡ‌ ‌nào?‌ ‌

Cơn‌ ‌sốt‌ ‌5G‌ ‌đang‌ ‌dần‌ ‌bùng‌ ‌nổ‌ ‌khi‌ ‌các‌ ‌ông‌ ‌lớn‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌trong‌ ‌ngành‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌di‌ ‌động‌ ‌nô‌ ‌nức‌ ‌chạy‌ ‌đua‌ ‌mang‌ ‌5G‌ ‌tích‌ ‌hợp‌ ‌trên‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌Vậy‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌5G‌ ‌nhanh‌ ‌tới‌ ‌mức‌ ‌nào?‌ ‌

Để‌ ‌xóa‌ ‌bỏ‌ ‌những‌ ‌nhược‌ ‌điểm‌ ‌mà‌ ‌các‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌trước‌ ‌đây‌ ‌gặp‌ ‌phải,‌ ‌5G‌ ‌được‌ ‌ra‌ ‌đời‌ ‌nhờ‌ ‌vào‌ ‌sự‌ ‌kết‌ ‌hợp‌ ‌của‌ ‌Massive‌ ‌Mimo‌ ‌và‌ ‌Small‌ ‌Cells.‌ ‌Trong‌ ‌đó,‌ ‌Massive‌ ‌Mimo‌ ‌hay‌ ‌còn‌ ‌gọi‌ ‌là‌ ‌ăng-ten‌ ‌Mimo‌ ‌cỡ‌ ‌lớn‌ ‌với‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌hàng‌ ‌trăm‌ ‌ăng-ten‌ ‌và‌ ‌cổng‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌cùng‌ ‌lúc‌ ‌thu‌ ‌nhận‌ ‌vô‌ ‌số‌ ‌tín‌ ‌hiệu‌ ‌nhằm‌ ‌cải‌ ‌thiện‌ ‌độ‌ ‌bắt‌ ‌sóng‌ ‌và‌ ‌phủ‌ ‌sóng.‌ ‌Còn‌ ‌phía‌ ‌Small‌ ‌Cells‌ ‌hay‌ ‌còn‌ ‌gọi‌ ‌là‌ ‌Tháp‌ ‌di‌ ‌động‌ ‌mini‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌năng‌ ‌lượng‌ ‌thấp‌ ‌trong‌ ‌phạm‌ ‌vi‌ ‌nhỏ‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌thiết‌ ‌lập‌ ‌gần‌ ‌nhau‌ ‌với‌ ‌mục‌ ‌đích‌ ‌cải‌ ‌thiện‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌phủ‌ ‌sóng.‌ ‌ ‌

Cơn sốt 5G hứa hẹn đưa ra những giải pháp dẫn truyền nhanh chóng

Cơn sốt 5G hứa hẹn đưa ra những giải pháp dẫn truyền nhanh chóng 

 Tốc‌ ‌độ‌ ‌5G‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌đạt‌ ‌tới‌ ‌10‌ ‌Gbps‌ ‌/‌ ‌giây‌ ‌và‌ ‌cao‌ ‌hơn‌ ‌vậy‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌tải‌ ‌một‌ ‌bộ‌ ‌phim‌ ‌dài‌ ‌2‌ ‌tiếng‌ ‌chỉ‌ ‌trong‌ ‌vòng‌ ‌2s.‌ ‌Thậm‌ ‌chí‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌ở‌ ‌những‌ ‌vùng‌ ‌rìa‌ ‌phủ‌ ‌sóng‌ ‌tốc‌ ‌độ‌ ‌cũng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌đạt‌ ‌từ‌ ‌một‌ ‌đến‌ ‌vài‌ ‌trăm‌ ‌Mbps.‌ ‌

Với‌ ‌các‌ ‌tín‌ ‌đồ‌ ‌chơi‌ ‌game,‌ ‌đây‌ ‌cũng‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌bước‌ ‌tiến‌ ‌đáng‌ ‌hoan‌ ‌nghênh‌ ‌khi‌ ‌5G‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌đme‌ ‌tới‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌tải‌ ‌tựa‌ ‌game‌ ‌PUBG‌ ‌với‌ ‌dung‌ ‌lượng‌ ‌1.86‌ ‌GB‌ ‌chỉ‌ ‌mất‌ ‌1‌ ‌phút‌ ‌30‌ ‌giây‌ ‌(thí‌ ‌nghiệm‌ ‌được‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌tại‌ ‌Mỹ‌ ‌và‌ ‌được‌ ‌tải‌ ‌bằng‌ ‌mạng‌ ‌của‌ ‌Sprint).‌ ‌Trong‌ ‌khi‌ ‌đó,‌ ‌mạng‌ ‌5G‌ ‌của‌ ‌Verizon‌ ‌sẽ‌ ‌tải‌ ‌PUBG‌ ‌trong‌ ‌vòng‌ ‌2‌ ‌phút‌ ‌17‌ ‌giây.‌ ‌Cả‌ ‌hai‌ ‌bài‌ ‌test‌ ‌trên‌ ‌đều‌ ‌được‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌trên‌ ‌chiếc‌ ‌‌LG‌ ‌V50‌ ‌ThinQ‌ ‌5G‌.‌ ‌

5G thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với các phiên bản tiền nhiệm

5G thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với các phiên bản tiền nhiệm

Một‌ ‌số‌ ‌thử‌ ‌nghiệm‌ ‌cho‌ ‌thấy‌ ‌tốc‌ ‌độ‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌của‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌5G‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌đạt‌ ‌2‌ ‌Gbps‌ ‌giúp‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌thuê‌ ‌bao‌ ‌di‌ ‌động‌ ‌lướt‌ ‌web‌ ‌nhanh,‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌các‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌như‌ ‌video‌ ‌call,‌ ‌xem‌ ‌tivi‌ ‌trực‌ ‌tuyến,‌ ‌truyền‌ ‌hình‌ ‌trực‌ ‌tiếp.v.v…‌ ‌có‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌cao‌ ‌hơn‌ ‌nhiều‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌3G‌ ‌và‌ ‌4G.‌ ‌

 ‌Chưa‌ ‌hết,‌ ‌5G‌ ‌còn‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌cho‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌với‌ ‌nhà‌ ‌thông‌ ‌minh‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌hơn‌ ‌qua‌ ‌việc‌ ‌giao‌ ‌tiếp‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌cảm‌ ‌biến‌ ‌để‌ ‌cập‌ ‌nhật‌ ‌trạng‌ ‌thái‌ ‌tức‌ ‌thời‌ ‌mà‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌đến‌ ‌băng‌ ‌thông‌ ‌cực‌ ‌lớn‌ ‌hoặc‌ ‌để‌ ‌nhận‌ ‌tín‌ ‌hiệu‌ ‌từ‌ ‌khoảng‌ ‌cách‌ ‌xa.‌ ‌Các‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌5G‌ ‌có‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌ chọn‌ ‌đúng‌ ‌tần‌ ‌số‌ ‌thích‌ ‌hợp‌ ‌để‌ ‌gửi‌ ‌tín‌ ‌hiệu,‌ ‌dựa‌ ‌trên‌ ‌loại‌ ‌dữ‌ ‌liệu‌ ‌đang‌ ‌được‌ ‌gửi‌ ‌đi‌ ‌đem‌ ‌lại‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌hồi‌ ‌đáp‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌thông‌ ‌minh‌ ‌nhanh‌ ‌vượt‌ ‌bậc.‌ ‌

 ‌

3. 5G‌ ‌sẽ‌ ‌tạo‌ ‌nên‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌cách‌ ‌mạng‌ ‌và‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌thế‌ ‌giới.‌ ‌

Năm‌ ‌2020‌ ‌được‌ ‌tiên‌ ‌đoán‌ ‌là‌ ‌năm‌ ‌đánh‌ ‌dấu‌ ‌sự‌ ‌bùng‌ ‌nổ‌ ‌của‌ ‌mạng‌ ‌5G,‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌khi‌ ‌dịch‌ ‌NCOVID‌ ‌làm‌ ‌gián‌ ‌đoạn‌ ‌trong‌ ‌nửa‌ ‌đầu‌ ‌năm‌ ‌khiến‌ ‌cho‌ ‌mọi‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌bị‌ ‌đình‌ ‌trệ‌ ‌nhưng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌thấy‌ ‌mối‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌mạng‌ ‌5G‌ ‌vẫn‌ ‌không‌ ‌hề‌ ‌thuyên‌ ‌giảm.‌ ‌ ‌Bằng‌ ‌sự‌ ‌ổn‌ ‌định,‌ ‌có‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌thay‌ ‌thế‌ ‌mạng‌ ‌wifi‌ ‌và‌ ‌tốc‌ ‌độ‌ ‌truy‌ ‌cập‌ ‌mạng‌ ‌nhanh‌ ‌chóng,‌ ‌mạng‌ ‌5G‌ ‌được‌ ‌hi‌ ‌vọng‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌cho‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌và‌ ‌thông‌ ‌minh‌ ‌hơn‌ ‌như:‌ ‌ ‌

  • Tăng‌ ‌độ‌ ‌an‌ ‌toàn‌ ‌và‌ ‌giải‌ ‌lưu‌ ‌lượng‌ ‌giao‌ ‌thông:‌ ‌Các‌ ‌phương‌ ‌tiện‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌liên‌ ‌lạc‌ ‌với‌ ‌nhau,‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌với‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌giao‌ ‌thông‌ ‌và‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌cảm‌ ‌biến‌ ‌đồ‌ ‌vật‌ ‌để‌ ‌tránh‌ ‌tai‌ ‌nạn,‌ ‌đồng‌ ‌thời‌ ‌thiết‌ ‌lập‌ ‌lộ‌ ‌trình‌ ‌di‌ ‌chuyển.‌ ‌
  • Cuộc‌ ‌sống‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌tiện‌ ‌lợi‌ ‌hơn:‌ ‌việc điều khiển‌ ‌các‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌trong‌ ‌nhà‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌được‌ ‌điều‌ ‌khiển‌ ‌từ‌ ‌xa và ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌mức‌ ‌tiêu‌ ‌thụ‌ ‌điện‌ ‌năng‌ ‌và‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌an‌ ‌ninh.‌ ‌
  • Sản‌ ‌xuất‌ ‌thực‌ ‌phẩm‌ ‌năng‌ ‌suất‌ ‌cao:‌ ‌Nông‌ ‌dân‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌phân‌ ‌tích‌ ‌dữ‌ ‌liệu,‌ ‌cảm‌ ‌biến‌ ‌từ‌ ‌xa‌ ‌và‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌bay‌ ‌không‌ ‌người‌ ‌lái‌ ‌để‌ ‌tăng‌ ‌thu‌ ‌hoạch,‌ ‌giảm‌ ‌lượng‌ ‌nước‌ ‌và‌ ‌phân‌ ‌bón‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌tối‌ ‌đa‌ ‌chi‌ ‌phí.‌ ‌
  • Giải‌ ‌trí‌ ‌thông‌ ‌minh:‌ ‌Chơi‌ ‌game‌ ‌bằng‌ ‌điện‌ ‌thoại‌ ‌nhưng‌ ‌với‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌chân‌ ‌thực,‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌ảo‌ ‌tăng‌ ‌cường‌ ‌và‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌ảo.‌ ‌

 ‌Tương lai đầy tiện nghi mà 5G hứa hẹn sẽ mang lại cho cuộc sống con người.

Tương lai đầy tiện nghi mà 5G hứa hẹn sẽ mang lại cho cuộc sống con người.

 ‌

Hãy‌ ‌cùng‌ ‌đón‌ ‌chờ‌ ‌sự‌ ‌phủ‌ ‌sóng‌ ‌chính‌ ‌thức‌ ‌của‌ ‌5G‌ ‌tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌và‌ ‌đừng‌ ‌quên‌ ‌theo‌ ‌dõi‌ ‌Worldphone‌ ‌để‌ ‌luôn‌ ‌cập‌ ‌nhật‌ ‌được‌ ‌những‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌hữu‌ ‌ích‌ ‌nhé!‌ ‌

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

WORLDPHONE.VN
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn