Worldphone tiền thân là sieuthibb số 6 Bát Đàn - doanh nghiệp đầu tiên phân phối Blackberry tại Hà Nội với 11 năm xây dựng và phát triển